קופת העיר בני ברק

תורמים ורואים ישועות /
אתה יכול להיות בטוח 100% צדקה למשפחות נזקקות / בכל מקום ובכל שעה לרפואה, לברכה, לישועה ולהצלחה / הכרעת מרן הגר״ח קנייבסקי שליטא: את כספי הצדקה יש להעביר ל״קופת העיר״ / ״צדקת קופת העיר היא פך שמן טהור כולו זך ונקי
וכולנו חייבים בזה״ (חיים קנדינסקי)

ועד הרבנים

לעניני צדקה בארה״ק / קופת עניי ארץ ישראל / תורמים ורואים ישועות / עמוד הצדקה / קופת הצדקה של ועד
הרבנים גדולי הדור שליט״א

יד לאחים

תורמים ליד לאחים ובס״ד רואים ישועות / הכניסו שמות ברכה לציון הרשב״י במירון / יד לאחים מקיימים מצוות פדיון שבויים / ׳אין לך מצווה גדולה מפדיון שבויים׳ /
צדקה לתפילה לזיווג הגון בקרוב /
100% פדיון שבויים מכפרים ערביים

יד עזרא ושולמית

עזרו לנו להושיט יד / בהמלצת גדולי ישראל / לעזור לילד רעב

צדקה טהורה

שע״י חסדי יוסף צבי / עבור אלפי משפחות חסרות כל בפיקוח גדולי ישראל שליט״א

הקופה המרכזית

תורמים ורואים ישועות / 100% צדקה / עבור יתומים ואלמנות

הצלה

החמצן של העיר / לשמירה על הבריאות והצלחה בחיים

עזר בנימין

תורמים ורואים ישועות / תרומה אחת יותר – דמעה אחת פחות / עזרה למשפחות במצוקה יתומים ואלמנות

צדקה לע״נ רבי מאיר בעל הנס

המטרה: לחולים הזקוקים להוצאות רפואיות לאלמנות ויתומים וחסרי אמצעים / חלוקת מזון למשפחות נצרכות יתומים ואלמנות

חסדי נעמי

אמא, הבטחת לנו עוף לשבת!!
הידעת? כי עשרות אלמנות ומאות יתומים מצפים לעזרתך!!!

קופת הרב מנדל זיע״א

לברכה והצלחה רפואה וישועה /
עבור תמיכה לנצרכים בני תורה

תיבת איסוף מוקד שריפת חלה

והיכול להחמיר ולשרוף תבוא עליו הברכה, שמקיים המצווה כתיקונה /
3 ש״ח לכל חלה

חסדי ישורון

מזון למשפחות נצרכות / ל״חסדי ישורון״ תרמת – נפשות רבות הצלת!

קרן ישמח משה

קופת צדקה / תיבת איסוף מוצרי מזון וצדקה / למען יתומים, אלמנות ומשפחות נזקות

עזרה למרפא

בראשות הרב א.א. פירר / כל פונה יענה / 100% כספי תרומתכם יעזרו לעזור לאחרים להציל חיים

בוני עולם

תמיכה וסיוע לחשוכי בנים

אשל התמר

ארגון החסד / עזר ומזור לחולה
ולנזקק, חלוקת סעודות שבת וחג
בבתי החולים ולמשפחות

מזעזע!!

לאהלה הקטנה נלחמת על חייה /
הקרן להצלה של יד עזרה ושולמית

נחטף לשמיים

טרגדיה פתאומית… הותיר אחריו אלמנה ו-5 יתומים המומים שעדיין לא נכנסו לחופה

הועד הארצי להצלת משפחות במצוקה

תרמתם-נושעתם! / בנשיאות גדולי ומאורי הדור שליט״א

תן צדקה לפני הנסיעה

כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכךכי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכך

חסדי יוסף צבי

צדקה / באנו בזה בקריאה ובקשה ובהמלצות על קופת חסדי יוסף צבי המחלקת בס״ד אלפי שקלים למשפחות חסרות כל

קופת צדקה ״גר למאור״

עבור בית מדרשו של רבינו שליט״א / ״לדרמן״ תרמו בעין יפה והקופה באישור הרב

מפעל הש״ס העולמי

לעידוד לימוד וידיעת הש״ס

תפארת ישראל – עטרת יצחק ורבקה

חדר אטום לב פתוח / קופה למשפחות נזקקות / תלמוד תורה – תהילים / צדקה תציל ממוות

ארגון החסד ׳ושביה בצדקה׳

תורם יקר: היה גם אתה שומר להציל לעודד לשמח לתמוך לבנות

חסד לאלפים

סיוע ותמיכה למשפחות נזקקות, משפחות במצוקה, יתומים ואלמנות, תמיכה בבני-תורה והכנסת כלה

קופת קרן הבניין ביכ״נ איצקוביץ

אסור להדביק כאן מודעות

קופת הקודש חזון איש

תורמים וזוכים לישועות / לשמירה מכל צרה בזכות הצדקה / 100% צדקה לילדים רעבים

קרן הצלת בית הכנסת ״הליגמן״

הדבר תלוי בך / כף הדחפור הונפה /
״זכות גדולה היא על כל אחד ואחד לעשות בכדי למנוע חילול בית הכנסת שח״ו יביא לחילול ה׳ גדול״

קופת ו׳שביה בצדק׳